Otevřeno pondělí až čtvrtek 9.30 - 12.00
Název projektu: Mateřské centrum Kuřátko, centrum (nejen) pro rodiče a děti
 
Číslo projektu: 1 0242/001/2009
Realizátor projektu: MC Kuřátko
Koordinátor projektu: Kateřina Tomešová
Období realizace: 1.1.-31.12.2009
Dotační řízení: MPSV, Program na podporu rodiny - Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení
 
Stručný obsah projektu:
 
Nový dlouhodobý projekt udržení a rozvoje služeb Mateřského centra Kuřátko navazuje na projekt Restart (MPSV 2008), s jehož pomocí se povedlo znovuvybudovat základní zázemí centra (úprava vnitřních a vnějších prostor, materiální vybavení atd.) a stanovit základní typologii služeb pro klienty.
Cílem nového projektu je zejména sestavení konceptu dlouhodobé činnosti MC Kuřátko jako “Centra služeb pro rodinu“ v součinnosti s jeho aktuálními klienty, možnými budoucími příjemci služeb a v součinnosti s MČ Praha Libuš.
Dalšími aktivitami projektu jsou dále tyto činnosti:
Dále prověřit stálost potřeb nové skupiny rodičů na mateřské či rodičovské dovolené ve vztahu k nabízeným programům a provést případnou korekci.
Dokončit úpravy vnějšího okolí centra a vnitřního vybavení.
Dopracovat plán profesionalizace centra ve vztahu k předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovníky a dobrovolníky.
 
Z pohledu služeb nabízí projekt větší záběr na prohloubení znalostí v oblasti “rodičovských rolí“, zejména z pohledu výchovného a to přímými formami podpory zvyšování rodičovských kompetencí (specifické didaktické programy a přednášky pro rodiče s dětmi). Jednou z dílčích aktivit projektu je také otestování reálného zájmu klientů o službu krátkodobého hlídání dětí v rámci vyhledávání pracovních příležitostí, návratu do zaměstnání či dalších potřeb (podzim 2009).
Předpokládaný počet přímých příjemců služeb pro rok 2009 dle projektu: cca 70-75 návštěvníků MC (1 rodič+min. 1 dítě).
 
Název projektu: KUDY-KAM ve výchově dítěte
 
Realizátor projektu: MC Kuřátko
Koordinátor obsahové realizace projektu: Kateřina Slováková
Odpovědný zástupce projektu: Kateřina Tomešová
Období realizace: od 1.1.2009 do 31.12.2009
Dotační řízení:
Hlavní město Praha, Program III na podporu rodiny na území hl.města Prahy pro rok 2009
 
Stručný obsah projektu:
 
Základní idea projektu je zameřena na tvorbu programů rozvoje rodičovských kompetencí výchovy s využitím didaktických prvků Montessori pedagogiky. Projekt byl schválen v červnu 2009 se zpětnou účinností od ledna 2009.
Koncept výchovně vzdělávacího programu montessori herny se skládá z volně navazujících a vzájemně se doplňujících programů (Montessori program a kurz Domácího vzdělávání). Programy se zabývají zejména tím, jak mohou rodiče nenásilnou metodou naučit děti základním společenským, rodinným a socializačním návykům, podpořit základy vhodného chování a vzájemného respektu rodičů a dětí, k sobě samým i k sobě navzájem a podpořit základy rozvoje pozitivních stránek osobnosti dítěte (př.hudební, rytmická, citová a pohybová složka). Projekt zahrnuje zejména zřízení a vybavení prostor pro realizaci těchto programů včetně vybavení prostor potřebnými didaktickými pomůckami a částečně také náklady na správu, vzdělání a odborné lektorské služby.
Předpokládaný počet příjemců těchto služeb pro rok 2009 dle projektu 40 -50 rodin s dětmi.
 
13570100_540163019519655_2030582384_o.png
Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Písnice, IČ 26593084
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one