Otevřeno pondělí až čtvrtek 9.30 - 12.00
Název projektu: Mateřské centrum Kuřátko, centrum (nejen) pro rodiče a děti
 
Číslo projektu: 1 0242/001/2009
Realizátor projektu: MC Kuřátko
Koordinátor projektu: Kateřina Tomešová
Období realizace: 1.1.-31.12.2009
Dotační řízení: MPSV, Program na podporu rodiny - Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení
 
Stručný obsah projektu:
 
Nový dlouhodobý projekt udržení a rozvoje služeb Mateřského centra Kuřátko navazuje na projekt Restart (MPSV 2008), s jehož pomocí se povedlo znovuvybudovat základní zázemí centra (úprava vnitřních a vnějších prostor, materiální vybavení atd.) a stanovit základní typologii služeb pro klienty.
Cílem nového projektu je zejména sestavení konceptu dlouhodobé činnosti MC Kuřátko jako “Centra služeb pro rodinu“ v součinnosti s jeho aktuálními klienty, možnými budoucími příjemci služeb a v součinnosti s MČ Praha Libuš.
Dalšími aktivitami projektu jsou dále tyto činnosti:
Dále prověřit stálost potřeb nové skupiny rodičů na mateřské či rodičovské dovolené ve vztahu k nabízeným programům a provést případnou korekci.
Dokončit úpravy vnějšího okolí centra a vnitřního vybavení.
Dopracovat plán profesionalizace centra ve vztahu k předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovníky a dobrovolníky.
 
Z pohledu služeb nabízí projekt větší záběr na prohloubení znalostí v oblasti “rodičovských rolí“, zejména z pohledu výchovného a to přímými formami podpory zvyšování rodičovských kompetencí (specifické didaktické programy a přednášky pro rodiče s dětmi). Jednou z dílčích aktivit projektu je také otestování reálného zájmu klientů o službu krátkodobého hlídání dětí v rámci vyhledávání pracovních příležitostí, návratu do zaměstnání či dalších potřeb (podzim 2009).
Předpokládaný počet přímých příjemců služeb pro rok 2009 dle projektu: cca 70-75 návštěvníků MC (1 rodič+min. 1 dítě).
 
28.06.2009 22:12:23
KuratkoMC
13570100_540163019519655_2030582384_o.png
Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Písnice, IČ 26593084
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one